Pasport veřejného osvětlení

Pasportem veřejného osvětlení se rozumí evidence této součásti obecního inventáře za účelem zjištění skutečného (hlavně technického a množstevního) stavu. Pasport je základním dokumentem pro správu, optimalizaci a rozvoj soustavy veřejného osvětlení a je vyžadován zákonem 183/2006 Sb. ve znění aktuálních předpisů. Bez řádné pasportizace není možné kvalifikované projektování modernizace a optimalizace veřejného osvětlení. Samozřejmostí je, že pasport a z něj vycházející energetický audit jsou nedílnou součástí žádostí o jakékoliv dotace na veřejné osvětlení. Součástí pasportu veřejného osvětlení může být i pasport světelně signalizačních zařízení.

Stručný obsah pasportizace veřejného osvětlení:

  • fyzická prohlídka veškerého zařízení;

  • geodetické zaměření každého kusu veřejného osvětlení;

  • popis současného stavu (přehled veškerého zařízení veřejného osvětlení a jeho technického stavu);

  • zjištění napájecích okruhů rozvaděčů (podklad pro optimalizaci);

  • srovnání instalovaného výkonu se skutečnou spotřebou (historie fakturace);

  • implementace do geoinformačního systému obce.

Pasport veřejného osvětlení, který je zaveden do moderního geoinformačního systému, slouží nejen k inventarizaci majetku, ale dokáže vám zodpovědět velké množství otázek, týkajících se celého systému osvětlení a možných úspor. Dozvíte se z něj například, která místa veřejného osvětlení nejsou energeticky úsporná, v jakém technickém stavu se nachází sloupy a samotné lampy, zda je sloup majetkem obce nebo např. energetické společnosti, v jakých částech obce by bylo potřeba zvýšit intenzitu osvětlení apod.

Výsledky GPS pasportu budou doručeny ve dvou podobách - v tištěném a vektorovém formátu. Obec může využívat názorného zobrazení v interaktivních mapách v systému WEGAS, kde je ke každému světlu zobrazen jeho technický popis a stav. V případě, že obec používá systémy veřejného osvětlení vybavené automatizovaným hlášením poruch, zobrazuje se u každého světla i aktuální porucha. Správce má možnost zvolení vlastní stylizace a zobrazování pouze vybraných ateributů, které přispívají k jednoduchému a efektivnímu spravování pasportu v systému WEGAS. 

pasport_verejne_osvetleni

Zajímám se o pasport veřejného osvětlení     pošlete mi nabídku