Pasport reklamních ploch

Pasport reklamních ploch a billboardů poskytuje fotodokumentaci reklamních ploch a billboardů na území obce, informace o umístění, velikosti, typu nosiče reklamního značení a jejich provozovateli.

Pasport obecního mobiliáře

Pasport mobiliáře poskytuje informace o jednotlivých prvcích mobiliáře v obci, o jejich umístění do ulice, parcely a katastrálního území, o jeho stavu a údržbě. Pasport mobiliáře je možné zpracovat v tabulkové a grafické formě.

Pasport odpadového hospodářství

Pasport odpadového hospodářství eviduje odpadové místa, informuje o jejich umístění, poskytuje komplexní správu agendy o odpadech, jejich třídění a následnou likvidaci. 

Mezi další nabízené pasporty patří pasport kamerových systémů; pasport uličního grafu; pasport mostů; pasport památek; pasport architektury nebo pasport budov. 

Zajímám se o pasport reklamních ploch, pasport obecního mobiliáře, pasport odpadového hospodářství či o jiný druh pasportu     pošlete mi nabídku