Pasport vodovodu a kanalizace poskytuje vlastníkovi či uživateli přehled o svém či provozovaném  majetku a je zpracováván za účelem efektivního provozu, údržby a modernizaci kanalizační sítě. V rámci pasportu jsou zaměřeny a následně v mapové aplikaci WEGAS vykresleny jednotlivé kanalizační šachty a vpusti, liniové vedení kanalizace a další prvky na přání zákazníka. K jednotlivým bodovým prvkům a liniovým úsekům mohou být  připojeny fotografie a další dokumenty. Příkladem může být výstup z kamerové zkoušky apod.

K čemu pasport kanalizace slouží?

Pasport kanalizační sítě využijeme, pokud řešíme:

  • vlastnické vztahy při průchodu kanalizační sítě,

  • určení přesného místa poruchy či ucpání,

  • plánované revize či čistění,

  • prodeji majetku,

  • možnost získání dotace na dostavbu či obnovu kanalizace,

  • aktuální technický stav kanalizační sítě.