Pasport inženýrských sítí

Pasport inženýrských sítí zjišťuje a hodnotí stav prvků inženýrských sítí v obci. Nejen, že je tato dokumentace vyžadována stavebním zákonem a je podmínkou pro čerpání dotací z určitých operačních fondů EU, ale slouží také jako podklad pro budoucí správu majetku obce či pro tvorbu koncepce rozvoje a obnovy zařízení. Pasport inženýrských sítí je zpracován v grafické a tabulkové formě.

Zajímám se o pasport inženýrských sítí     pošlete mi nabídku