Pasport hřbitova

Pasport hřbitova je základní evidencí hřbitovů vedenou jejich správcem.Kvalitně zpracovaná dokumentace následně umožňuje efektivnější a provázanější správu obce, která minimalizuje náklady a vynaložený čas. Je nutné zdůraznit, že dokument šetří i obecní rozpočet - obec bude mít přehled o plátcích a neplátcích nájmu hřbitovní jednotky.

Pasportizace hřbitova může obsahovat tyto činnosti:

 • Zaměření polohy hrobových míst (HM) na pozemku hřbitova

 • Zjištění plochy HM

 • Pořízení fotografie hrobu

 • Opis údajů z náhrobku

 • Zanesení údajů z náhrobku do systému

 • Zanesení údajů o rozměru HM do databáze

 • Zakreslení HM do mapy

 • Vytvoření aktivní vrstvy hrobu v mapě

 • Nahrání fotografie hrobu do systému

 • Zobrazení fotografie v mapě

Pasport hřbitova vhodně doplňuje další možné druhy dokumentů - plány údržby či pasport zeleně.

 Součástí předání pasportu hřbitova může být i mapová aplikace WEGAS. V aplikaci je možné:

 • Vedení evidence hřbitova

 • Vedení hřbitovní knihy

 • Evidence poplatků za hrobová místa

 • Generování nájemních smluv

 • Zobrazování fotografií

 • Sdílení údajů veřejnosti

Mám zájem o pasport hřbitova     pošlete mi nabídku