Pasport dopravního značení

Pasportem dopravního značení se rozumí evidence a zdokumentování současného stavu dopravního značení v určité obci. Jedná se o grafické a tabulkové zpracování, dokumentující stav svislého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích, rozhodnutí o umístění dopravního značení a zahrnující také informace o souladu s právními normami. Slouží jako podklad pro projekty obnovy dopravního značení a jako právní podklad při řešení dopravních nehod na území obce. Pasport dopravního značení vhodně doplňuje pasportizaci komunikací.

 

V rámci pasportu dopravního značení lze vypracovat i návrh nového dopravního značení v obci. V návrhu dopravního značení se řeší aktuální problémy s dopravou v obci. Samozřejmností je projednání a schválení návrhu dopravního značení příslušnými úřady a PČR. Pasport a návrh dopravního značení poté může být předán v mapové aplikaci WEGAS, ve které je snadné jej udržovat aktuální.

 

Zajímám se o pasport dopravního značení     pošlete mi nabídku