Pasport cyklistických komunikací

Pasport cyklistických komunikací umožňuje obcím získat přehled o cyklostezkách a cyklotrasách, jejichž obliba v poslední době nejen mezi obyvateli obce velmi vzrostla. Pasportizací těchto komunikací je usnadněno správním orgánům plánování vedení tras a stezek, vytvoření a propojení jejich sítí. Slouží také jako podklad pro zpracování projektových žádostí o dotace v oblasti cyklistické dopravy. Samotným uživatelům cyklostezek a cyklotras je možné na základě této dokumentace poskytnout důležité informace o vzdálenostech, stoupání, výškových poměrech, rozcestnících či nebezpečných místech.

Zajímám se o pasport cyklistických komunikací     pošlete mi nabídku