Pasport autobusových zastávek

Pasportizace autobusových zastávek se zabývá jejich kategorizací, fotodokumentací, hodnocením bezbariérovosti a technického stavu, doprovodným svislým a vodorovným značením  a jejich vazbami na ostatní prvky (reklamní objekty, automaty na jízdenky, přístřešky MHD,…).

Důležitým prvkem při pasportizaci autobusových zastávek je analýza dostupnosti, v rámci které bude mít obec přehled o způsobu využívání veřejné dopravy a autobusových zastávek občany.

Zajímám se o pasport autobusových zastávek     pošlete mi nabídku