Práce nad katastrální mapou s modulem Katastru nemovitostí

(Novinky o pasportech)

Pracujte s katastrálními daty efektivně díky modulu Katastr nemovitostní mapové aplikace WEGAS.

Modul Katastru nemovitostí slouží k rychlé a efektivní práci nad katastrální mapou.  Jako oficiální šiřitel katastrálních dat poskytujeme službu WSDP (webové služby dálkového přístupu katastru nemovitosí). Díky ní může uživatel exportovat aktuální data o vlastnících, o stavbách, o listech vlastnictví, a dokonce exportovat ověřené výpisy katastrálních dat.

Uživatel má k dispozici tématické (předdefinované) a vlastní pokročilé styly. V rámci tematických předdefinovaných stylů si může uživatel zobrazit způsoby využití, druhy pozemků, velikosti výměr parcel, způsoby ochrany, informace o stavbách, BPEJ a mnohé další. Další funkcí je vytvoření pokročilých uživatelských filtrů. V rámci nich může uživatel kombinovat nejrůznější parametry jako je katastrální území, LV, parcelní čísla, druhy pozemků a mnohé další.

Aktualizace katastrálních dat probíhá každý měsíc. Uživatel tak má stále k dispozici aktuální údaje. Vrstvy z tematických filtrů je možno přidat mezi uživatelské vrstvy a následně připojit do projektů včetně pravidelné automatické aktualizace.

Mezi hlavní výhody patří:

  • Měsíční aktualizace katastrálních dat

  • Export neveřejných katastrálních dat

  • Export ověřených výpisů katastrálních dat

  • Rychlé a přehledné prostředí uživatelské rozhraní

  • Intuitivní ovládání

  • Bohatá možnost filtrace dat

  • Uživatelské filtry

  • Tematické filtry

zpět na všechny články