Pasport kanalizace

(Pasporty pro obce)

Pasport kanalizace poskytuje vlastníkovi či uživateli přehled o svém či provozovaném  majetku a je zpracováván za účelem efektivního provozu, údržby a modernizaci kanalizační sítě.

K čemu pasport kanalizace slouží?

Pasport kanalizační sítě využijeme, pokud řešíme:

 

 • vlastnické vztahy při průchodu kanalizační sítě,

 • určení přesného místa poruchy či ucpání,

 • plánované revize či čistění,

 • prodeji majetku,

 • možnost získání dotace na dostavbu či obnovu kanalizace,

 • aktuální technický stav kanalizační sítě.

 

Jak se zpracuje pasport kanalizace?

Zpracování pasportu kanalizační sítě se skládá obvykle z následujících činností:

 

 1. geodetické zaměření,

 2. průzkum a revize šachet,

 3. náhled šachtovou kamerou,

 4. aktualizace a evidence všech prvků kanalizace:

  • typ prvku, profil, délka, materiál, stáří, vlastník a atp.,

  • hloubka šachet, hloubka začátku a konce každého úseku vedení,

  • zjištění výustí.

 5. výpis statistických údajů - celková délka vedení, délky podle trubních materiálů, profilů, počty poruch, a jiné

 6. vyhodnocení technického stavu stokové sítě a návrhy řešení.

 

zpět na všechny články