Pasport hřbitova

(Pasporty pro obce)

Pasport hřbitova je základní evidencí hřbitovů vedenou jejich správcem. Kvalitně zpracovaný pasport umožňuje efektivnější a provázanější správu obce.

Co znamená pasport hřbitova?

Pasport hřbitova je základní evidencí hřbitovů vedenou jejich správcem. Základním principem pasportu hřbitova je správa (pořízení, aktualizace, evidence) grafických dat hrobových míst. Tato data představují skutečný stav hrobů v absolutních rozměrech se skutečnou výměrou. Rozsah a způsob vedení pasportu hřbitova odpovídá příslušným ustanovením zákona číslo 193/2017 Sb., o pohřebnictví.

Co obnáší zpracování pasportu hřbitova?

 • Výměra ploch a lokalizace hrobového místa

 • Evidence všech hrobových míst, včetně míst bez nájemní smlouvy

 • Podrobnější dokumentace jednotlivých hrobů – především informace o zemřelých, fotodokumentace

 • Evidence současného stavu 

 • Návrhy na úpravu stávajícího stavu

 

Pasportizace hřbitova může obsahovat tyto činnosti:

 • Zaměření polohy hrobových míst (HM) na pozemku hřbitova

 • Zjištění plochy HM

 • Pořízení fotografie hrobu

 • Opis údajů z náhrobku

 • Zanesení údajů z náhrobku do systému

 • Zanesení údajů o rozměru HM do databáze

 • Zakreslení HM do mapy

 • Vytvoření aktivní vrstvy hrobu v mapě

 • Nahrání fotografie hrobu do systému

 • Zobrazení fotografie v mapě

Pasport hřbitova navazuje na další možné druhy dokumentů - plány údržby či pasport zeleně.  Kvalitně zpracovaná dokumentace následně umožňuje efektivnější a provázanější správu obce, která minimalizuje náklady a vynaložený čas. Je nutné zdůraznit, že dokument šetří i obecní rozpočet - obec bude mít přehled o plátcích a neplátcích nájmu hřbitovní jednotky. Pro správné a provázané fungování pasportů je nutné, aby dokumenty byly aktuální. V případě pasportu hřbitova si město/obec volí, za jaký časový úsek bude probíhat aktualizace. 

zpět na všechny články