Pasport a projekt dopravního značení

(Pasporty pro obce)

Pasport dopravního značení a projekt dopravního značení se zpracovává na místních a účelových komunikacích ve vlastnictví obce nebo města. Pasport a projekt dopravního značení se po schválení dotčenými orgány stává závazným a platným dokumentem.

Co je pasport dopravního značení

Pasportem dopravního značení se rozumí evidence a zdokumentování současného stavu dopravního značení v určité obci. Jedná se o grafické a tabulkové zpracování, dokumentující stav svislého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích, rozhodnutí o umístění dopravního značení a zahrnující také informace o souladu s právními normami. Slouží jako podklad pro projekty obnovy dopravního značení a jako právní podklad při řešení dopravních nehod na území obce. Pasport dopravního značení vhodně doplňuje pasportizaci komunikací.

 

Co na pasport dopravního značení navazuje?

Druhým důležitým krokem je zpracování projektu dopravního značení tak, aby bylo značení v obci či ve městě uvedeno do souladu s platnými předpisy. Projekt dopravního značení řeší, zda jsou konkrétní značky v pořádku, zda jsou v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. a zda splňují náležitosti vyhlášky č. 30/2000 Sb. a TP 65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích). Pokud tomu tak není, navrhuje se nové řešení.

Co vše pasport a projekt zahrnuje?

  • provedení pasportizace dopravního značení,

  • návrh a zpracování projektu dopravního značení,

  • veškerá projednání s dotčenými orgány (nutná i pro vlastní realizaci značení).

 

zpět na všechny články