Pasport veřejného osvětlení

(Pasporty pro obce)

Pasport veřejného osvětlení je nejenom klíčovým podkladem pro podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení, ale také základním dokumentem pro správu a ekonomické fungování veřejného osvětlení ve městech a obcích.

Co je pasport veřejného osvětlení?

Pasportem veřejného osvětlení se rozumí evidence této součásti obecního inventáře za účelem zjištění skutečného (hlavně technického a množstevního) stavu. Pasport je základním dokumentem pro správu, optimalizaci a rozvoj soustavy veřejného osvětlení a je vyžadován zákonem 183/2006 Sb. ve znění aktuálních předpisů. Bez řádné pasportizace není možné kvalifikované projektování modernizace a optimalizace veřejného osvětlení. Samozřejmostí je, že pasport a z něj vycházející energetický audit jsou nedílnou součástí žádostí o jakékoliv dotace na veřejné osvětlení. Součástí pasportu veřejného osvětlení může být i pasport světelně signalizačních zařízení.

Co obnáší zpracování pasportu veřejného osvětlení?

  • fyzická prohlídka veškerého zařízení;

  • GPS zaměření každého kusu veřejného osvětlení;

  • popis současného stavu (přehled veškerého zařízení veřejného osvětlení a jeho technického stavu);

  • zjištění napájecích okruhů rozvaděčů (podklad pro optimalizaci);

  • srovnání instalovaného výkonu se skutečnou spotřebou (historie fakturace);

  • implementace do geoinformačního systému obce.

K čemu pasport veřejného osvětlení slouží?

Pasport veřejného osvětlení, který je zaveden do moderního geoinformačního systému, slouží nejen k inventarizaci majetku, ale dokáže vám zodpovědět velké množství otázek, týkajících se celého systému osvětlení a možných úspor. Dozvíte se z něj například, která místa veřejného osvětlení nejsou energeticky úsporná, v jakém technickém stavu se nachází sloupy a samotné lampy, zda je sloup majetkem obce nebo např. energetické společnosti, v jakých částech obce by bylo potřeba zvýšit intenzitu osvětlení apod.

Výsledky GPS pasportu veřejného osvětlení jsou názorně zobrazeny v interaktivních mapách, kde je ke každému světlu zobrazen jeho technický popis a stav. V případě, že používáte v obci systémy veřejného osvětlení vybavené automatizovaným hlášením poruch, zobrazuje se u každého světla i aktuální porucha.

zpět na všechny články