Jak může pasport komunikací přispět k bezpečnější dopravě v obci?

(Novinky o pasportech)

Asi nejčastější variantou, jak přimět řidiče, aby zpomalili, se staly radarové ukazatele, které můžeme vidět již téměř všude. Není však výjimkou, že i přes červeně blikající upozornění „zpomal“, řidiči toto hlášení ignorují. Nedodržení rychlosti pak může mít fatální následky nejen pro účastníky provozu, ale i chodce. Naštěstí existuje ještě mnoho jiných způsobů, jak řidiče přimět snížit rychlost při vjezdu do obce.

kruhový objezd

Upozornění na vjezd do obce je možné provést dělicími ostrůvky na vjezdu, pozornost řidiče pak může udržovat např. střídavé parkování na komunikaci. Mezi prvky, které především ve městech a obcích motivují řidiče ke zvýšené pozornosti a k udržení požadované rychlosti, patří především různé ostrůvky, ať už směrovací, dělicí či ochranné, nebo dělicí pásy, které lze také využít jako ochranné prvky pro přecházení chodců či odbočování vozidel. Pro ochranu chodců, mohou sloužit také přechody s vysazenými chodníkovými plochami. Tyto prvky se mohou používat také ve vztahu k zastávkám hromadné dopravy.

přechod pro chodce

Provozem na pozemních komunikacích se zabývá zákon č. 361/2000 Sb. - Zákon o provozu na pozemních komunikací a o změnách některých zákonů.


Ke zvýšení bezpečnosti přecházejících chodců přispívají bezpečné přechody pro chodce s ochrannými (dělicími) ostrůvky, které rozdělují přecházení na dvě fáze. To umožňuje efektivněji využít mezeru mezi vozidly. Proto je vhodné tyto ostrůvky navrhovat tam, kde je vyšší intenzita pohybu vozidel a v místech častého přecházení chodců, zejména dětí, u nákupních center apod.


Nyní si shrneme možnosti, díky kterým můžeme zvýšit bezpečnost v obci:

  • dělící ostrůvky na vjezdu,

  • přechody s ochrannými (dělícími) ostrůvky,

  • přechody s vysazenými chodníkovými plochami,

  • střídavé parkování na komunikaci,

  • směrovací ostrůvky,

  • dělící pásy,

  • úpravy křižovatek,

  • pořízení radarových měřičů,

  • bezpečnostní prvky na vozovce,

  • výstavby, rekonstrukce a úprav chodníků a přechodů pro chodce.

Ministerstvo pro místní rozvoj každoročně vyhlašuje dotační podporu na obnovu místních komunikací až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dotaci lze využít na všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, nadjezdy, napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikaci.


Rozhodli jste se udělat obec bezpečnější a potřebujete aktualizovat pasport místních komunikací, který má podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích povinnost provádět každá obec či město? Díky aktualizovanému pasportu můžete snáze dosáhnout na dotace a zlepšit kvalitu života ve Vaší obci. Vyhotovíme Vám nezávaznou nabídku.

zpět na všechny články