Hlášení závad pro občany

(Novinky o pasportech)

Potřebujete efektivně řešit problémy a závady na území vaší obce či vašeho města? Zapojte občany aktivně do dění.

Pomocí modulu Hlášení závad v aplikaci WEGAS mohou občané nahlásit jakoukoliv závadu či nedostatek v obci a pomoci tak k jejímu efektivnímu vyřešení. Závady mohou být nahlášeny buď prostřednictvím veřejného přístupu do aplikace WEGAS nebo pomocí aplikace do mobilních telefonů SOiKA. Prakticky ihned se tak uživatel dozví o dané závadě a může zajistit její vyřešení. Typickým příkladem je nesvítící lampa veřejného osvětlení, poškozený obecní mobiliář, závada na místní komunikaci či poškozená veřejná zeleň.

Buďte efektivní díky modulu hlášení závad. Více informací najdete na stránce wegas.cz

zpět na všechny články